• When did you last meet Christ?

  Pyt Farrugia

  I met him most recently a few days ago, at the introductory session of a psychotherapy course. The facilitator’s ballerina flats tapped in time to the mundane flow of questions, which came from a large group of participants. No matter how many times she heard variations of the same questions, ...

  Read More
 • Dare we rise to the occasion?

  Nadia Delicata

  Today, almost three weeks after her brutal murder, Daphne Caruana Galizia will be laid to rest. In what must have been the most excruciating grieving process for her loved ones, they can finally start mourning as their wife, mother, daughter, sister and friend is returned to the ground with dignity, ...

  Read More
 • Lil min tassew qed naqdu?

  Fr Michael Bugeja

  Meta spiċċajt minn kappillan San Ġużepp Ħaddiem Birkirkara, kien hemm min iddispjaċih u kien hemm ħafna iktar li ħadu r-ruħ. Fost dawn tal-aħħar kien hemm min straħ tassew li fl-aħħar seta’ jċapċap fil-knisja għax iċ-ċapċip fil-Knejjes ma narahx f’postu. Kemm-il darba, minħabba f’hekk, kien jerġa’ jibda jberren f’moħħi il-ħsieb li ...

  Read More
 • Much Confusion

  Maria Vella

  Those who have met them at some point in their life or have been lucky enough to work with them, know them as MCs; others refer to them by their official name – the Missionaries of Charity; however, they are more commonly known as the Sisters of Mother Teresa. One ...

  Read More
 • We are not God

  Fr Gilbert Scicluna

  As I was nearing the first anniversary from my priestly ordination, I stopped for some days of rest and reflection. I started rereading the book Heart of the World by Hans Urs von Balthasar, which begins by describing human persons as “Prisons of finitude”! This somewhat shocking statement is not ...

  Read More
 • “Ajma!”

  Christine Galea

  It’s one of those Maltese interjections that are frustratingly impossible to translate accurately into the English language.  Not only. Even in our own language, it takes on a myriad of meanings, depending upon the tone in which it is expressed.   One could say that, in its simplest form, spoken in ...

  Read More
 • Mixja ma’ Kristu bħala persuna LGBTIQ

  Drachma

  Forsi minħabba t-trobbija tagħna, ħafna minna jaħsbu li l-ispiritwalità u s–sesswalità huma għedewwa ta’ xulxin. Nażżarda ngħid li għal min jaqa’ taħt l-ispektrum tar-realtà gay din it-taqtigħa taf tkun aktar qawwija, speċjalment għal dawk li għadhom jaħsbu li l-imħabba bejn raġel u raġel, jew mara u mara, hi ħażina. Fil-każ ...

  Read More
 • Gallettina waħda

  Warren Busuttil

  “Let no one ever come to you without leaving better and happier. Be the living expression of God’s kindness: kindness in your face, kindness in your eyes, kindness in your smile.” – Madre Tereża Niftakar li meta kont bdejt naqra l-ħajja ta’ din il-qaddisa, dawn il-kliem kienu baqgħu mmarkati f’moħħi, ...

  Read More
 • In-Nisrani u l-Kultura

  Fr Nicholas Cachia

  “Fid-dinja imma mhux tad-dinja.” Hekk qal Ġesù dwar id-dixxipli tiegħu fit-talba lill-Missier qabel ma bata għalina. F’dokument tat-tieni seklu tal-Knisja, imsejjaħ Ittra lil Djonjetu, naqraw: “L-insara ma għandhomx x’jagħżilhom mill-bqija tal-bnedmin, la l-pajjiż, la l-ilsien, u lanqas drawwiet speċjali… Ħajjithom hi fuq l-art, iżda belthom is-sema.” Ġesù jsejjaħ ukoll lid-dixxipli ...

  Read More