• Il-Vjaġġ

    Drachma

    Nista’ ngħid li l-esperjenzi tiegħi bħala persuna gay huma esperjenzi uniċi li ffurmawni u għadhom qed jiffurmawni, kif wara kollox huma l-esperjenzi li kull wieħed u waħda minna jgħaddu minnhom kuljum. T’età żgħira kont diġà nħoss ġibda lejn l-għalliema rġiel fl-iskola primarja tiegħi, però ma kontx nifhem x’qed jiġri ġo fija. ...

    Read More