• Min jien? U l-Knisja x’tindaħal?!

    Għaqda Studenti tat-Teoloġija

    F’kapitlu tlieta ta’ Koħèlet fit-Testment il-Qadim naqraw li kollox għandu żmienu. “Żmien li titwieled, u żmien li tmut; żmien li tħawwel, u żmien li taħsad l-imħawwel”, jikteb il-Profeta. F’vers ħamsa jikteb li hemm “żmien li tarmi l-ġebel, u żmien li tiġbru”.  Fl-interpretazzjoni tiegħu ta’ din is-silta u fil-qari tas-sinjali ta’ ...

    Read More