• Il-Festi u x-Xorb

  Aġenzija Sedqa

  Issa anke mal-festi qabdu?! Lanqas tista’ tixrob xarba bil-kwiet (insomma mhux eżatt bil-kwiet, imma taf xi rrid ngħid).M’għandhomx x’jagħmlu jaqaw? Ara naqra, x’fiha ħażin li xxarrab naqra griżmejk fil-marċ u waqt il-purċissjoni? Mhux kulħadd jixrob? Aħna l-Maltin hekk imdorrijin. Li kien għalihom dawn iħassruhielna festa bil-qabda prietki kontra x-xorb. Għax ma ...

  Read More
 • Baton change

  Bernard Micallef

  ‘One sows and another reaps.’ One’s work is taken over by another to develop it and hopefully come up with a good result. Jesus stated this clearly to his disciples (Jn 4:36-38) – “I sent you to reap that for which you did not labour. Others have laboured, and you ...

  Read More
 • Summiting – Kilimanjaro

  Michela Catania

  5th January 2016 was the day I reached the 5895m mark of Africa’s highest free standing mountain – Kilimanjaro. I still remember the day I told my parents what I had decided to take on as my challenge that year and their reaction was, “Are you sure? Its a mountain ...

  Read More
 • Gallettina waħda

  Warren Busuttil

  “Let no one ever come to you without leaving better and happier. Be the living expression of God’s kindness: kindness in your face, kindness in your eyes, kindness in your smile.” – Madre Tereża Niftakar li meta kont bdejt naqra l-ħajja ta’ din il-qaddisa, dawn il-kliem kienu baqgħu mmarkati f’moħħi, ...

  Read More
 • Re-awakening fallen giants

  Bernard Micallef

  On the 8th of March we generally celebrate Women’s Day, but this year this date will be remembered for a giant that has fallen, and a fallen giant that has been re-awakened. I am referring to the fall of one of nature’s most beautiful sites – the Azure Window, which left ...

  Read More
 • And the Oscar goes to…

  Christine Galea

  This weekend, movie fans witnessed the biggest error in the history of the Oscars, when the musical film, ‘La La Land’ was mistakenly announced as the best-picture, instead of the actual winner, the coming-of-age drama ‘Moonlight’.   In fact, the producers of the musical were already deep into their victory speeches ...

  Read More
 • In-Nisrani u l-Kultura

  Fr Nicholas Cachia

  “Fid-dinja imma mhux tad-dinja.” Hekk qal Ġesù dwar id-dixxipli tiegħu fit-talba lill-Missier qabel ma bata għalina. F’dokument tat-tieni seklu tal-Knisja, imsejjaħ Ittra lil Djonjetu, naqraw: “L-insara ma għandhomx x’jagħżilhom mill-bqija tal-bnedmin, la l-pajjiż, la l-ilsien, u lanqas drawwiet speċjali… Ħajjithom hi fuq l-art, iżda belthom is-sema.” Ġesù jsejjaħ ukoll lid-dixxipli ...

  Read More
 • Esperjenza fiż-ŻAK

  Maria Zammit

  Iż-ŻAK (Żgħażagħ Azzjoni Kattolika) għalija ma tfissirx biss organizzazzjoni li tieħu ħsieb l-formazzjoni taż-żgħażagħ iżda tfisser: familja. Ilni membru f’din l-għaqda madwar 10 snin. Wara ftit li bdejt nattendi l-laqgħat ta’ formazzjoni, bdejt ukoll immexxi grupp ta’ żgħażagħ flimkien ma’ leaders oħra permezz tat-taħriġ offrut mill-istess għaqda. Tajt u għadni ...

  Read More
 • “Għid żarbun mhux ‘shosie’”

  Għaqda tal-Malti – Università

  Ikolli nammetti li, anke jekk mhux il-ħin kollu, noqgħod attenta ħafna għal-lingwaġġ użat mit-tfal. Kull kelma li tingħad, hemm storja warajha. Iżda l-mistoqsija li dejjem tkun qed tberren f’moħħi hi, it-tfal huma verament konxji tal-kliem li qed jużaw? Meta nisma’ lil xi tifla tuża kelma flok oħra jew verb ikkonjugat ...

  Read More
 • Save the Semitic

  Emil Anton

  A letter to the Maltese people: I would like to suggest that Maltese people should seriously study Arabic. As a Finn with Iraqi roots who wants to relearn his once-lost Arabic, I feel at home in semi-Semitic Malta, but I am disappointed by the lack of interest in Arabic on the part of ...

  Read More