The Hero must be killed!

Andrew Camilleri

It was the coldest February I could remember. But there he was rolling up his sleeves and trying to enlighten over a hundred teenagers that taking responsibility was the key to freedom. My friend. My mentor. My hero. It could be a teacher, a priest or a parent. Going through life, it is difficult to never find someone you admire, someone who inspires you, someone ...

Read More

Tindaħalx!

Dr Ramon Bonett Sladden

Min jaf kemm-il darba xi ħadd kien se jgħid kelma ta’ ġid jew jagħmel xi ħaġa għall-ġid u minflok sab apprezzament, sab min qallu ma jindaħalx. Għalfejn tindaħal? Qabel xejn, jgħidulek li mhux affari tiegħek. Wara dan, jekk tittanta tgħid li taħseb li dak li qed isir huwa ħażin u għalhekk int qed tintervjeni, jakkużawk li qed tiġġudika. Imma jekk turi approvazzjoni, mid-dehra ma tkunx ...

Read More

4 things coffee says about us

Jean Claude Attard

Drinking coffee has become yet again a characteristic social activity, becoming a lifestyle of its own. The coffeehouse has originally flourished towards the end of the Habsburg Empire, becoming the place where people of all classes mingled, but which became particularly noted for its artistic and bohemian aspects. Initially seen as an exotic indulgence of the elite, coffee eventually grew in popularity amongst the working ...

Read More

Studju Soċjolingwistiku fuq ir-Reġistru tal-Piroteknika Maltija

Għaqda tal-Malti Università

Il-piroteknika hija sengħa ħajja mħaddma minn pirotekniċi żgħażagħ u anzjani b’mod volontarju, biex wara ħafna sagrifiċċju jsarrfuh fi prodott jew xogħol tan-nar li jiddistingwina minn kull pajjiż ieħor. L-għan ta’ dan l-istudju tal-Maġisteru fil- Malti kien li nagħti ħarsa dettaljata lejn il-varjazzjonijiet li nsibu fil-piroteknika Maltija fil-kmamar tan-nar kollha ta’ Malta u Għawdex kif ukoll li jinġabar il-kliem u l-espressjonijiet relatati mal-logħob tan-nar. Użajt il-metodu ...

Read More

On discipleship, darkness and a rolled stone

Mariella Catania

In the days following Easter, I happened to come across the homily that Pope Francis delivered during this year’s Easter vigil and – being part of a community whose current pastoral theme is ‘nurturing disciples’ – I was pleasantly surprised to read the Pope’s reflections which emphasised the disciples’ experience both before, but especially after, the Resurrection. The first part of the homily revolved around ...

Read More

Busy Bee… and a new Home!

agara

It has been a very busy start for agara in the first few months of 2018. With the Lesotho Pole’ Pole’ project mentioned in February’s article up and running in full swing, the eight volunteers are meeting on a regular basis so as to build a comprehensive curriculum to be delivered to youths residing within the communities of Pabalong and God’s Love Centre both in ...

Read More

Masturbation and the Church

Ian Diacono

Masturbation and the Church usually don’t go well in the same sentence. The Church is seen as an old prude shaking her finger at a young self-discovering person. It is a fact, that research indicates, that an overwhelming amount of young people admit that they regularly masturbate, and that masturbation remains the most significant source of orgasmic pleasure for young people.[1] The truth is that ...

Read More

Il-kittieba nisa Maltin – minn fejn tlaqna u fejn wasalna

Għaqda tal-Malti Università

Introduzzjoni: “fejn huma n-nisa tagħna?” (Mifsud 45) F’Malta, m’għandniex xi tradizzjoni twila ta’ kittieba nisa u nisa protagonisti fil-letteratura. Għal żmien twil, il-mara, mil-lenti tal-kittieb maskili u kultant anki mil-lenti ta’ xi nisa wkoll, tqiegħdet biss f’kuntest wieħed: il-mara-omm li trabbi sew lil uliedha, li toqgħod biss għal dak li jgħid żewġha u li tkun ta’ eżempju. Bla dubju, l-iktar awturi li batew min-nuqqas ta’ ...

Read More

The hidden God

Jean Claude Attard

Si comprehendis, non est Deus. Whatever can be grasped as an object of comprehension cannot be God. The danger is that humans stop with the self, conflating and replacing God with the self. Coming to terms with God’s incomprehensibility is learning to accept – following the Son’s example (Philippians 2:6-8) – God’s will to be humanity’s absolute and proper fulfilment. Karl Rahner argues that humans ...

Read More

Beyond Redemption?

Christine Galea

During the Lenten season, some of us tend to reflect more than usual upon the sacred mysteries of our Catholic faith. Many ‘R’ words, such as resurrection, repentance, renewal, redemption, spring to mind. My penchant for words and their definition led me to reveal three meanings for the word ‘redemption’. From a business point of view, it is to regain possession of something in exchange ...

Read More