• Freeing Expression

  Pyt Farrugia

  “Those who deny freedom to others deserve it not for themselves; and, under a just God, can not long retain it.” Abraham Lincoln, writing those words to Henry Pierce, articulated the basic fact that democracy cannot successfully function, let alone thrive and flourish, without freedom of expression. Democracy is more ...

  Read More
 • In-Nisrani u l-Kultura

  Fr Nicholas Cachia

  “Fid-dinja imma mhux tad-dinja.” Hekk qal Ġesù dwar id-dixxipli tiegħu fit-talba lill-Missier qabel ma bata għalina. F’dokument tat-tieni seklu tal-Knisja, imsejjaħ Ittra lil Djonjetu, naqraw: “L-insara ma għandhomx x’jagħżilhom mill-bqija tal-bnedmin, la l-pajjiż, la l-ilsien, u lanqas drawwiet speċjali… Ħajjithom hi fuq l-art, iżda belthom is-sema.” Ġesù jsejjaħ ukoll lid-dixxipli ...

  Read More
 • Riflessjonijiet fuq il-Maltin f’Jum San Valentin

  Għaqda tal-Malti Università

  Riflessjonijiet fuq identitajiet Maltin (b’naqra mħabba għal Jum San Valentin) Spiss naħsbu fl-identità bħala xi ħaġa immutabbli, fissa sa minn żmien żemżem u daqshekk. B’danakollu, din l-ewwel sentenza diġà tisfida dan il-kunċett t’identità billi tinqeda bi kliem ta’ nisel differenti. Din ix-xhieda ta’ taħlit lingwistiku hi sintomatika ta’ taħlit fl-identità ...

  Read More
 • The Fight between Carnival and Lent

  Pietre Vive Malta

  As the days roll by, the Carnival vibes seem ever closer and alongside this, so does the kaleidoscopic reality it presents. Pieter Bruegel takes this celebration as a starting point for the chaotic scene depicted in ‘The Fight between Carnival and Lent’, and evokes a contrast between the former and ...

  Read More
 • Seeking Hope, Part 2

  Fr Jimmy Bonnici

  Beyond the establishment and anti-establishment Analysis of recent political trends reveals that there is a dissatisfaction with the “establishment” that is entrenched in its self-serving policies and not listening to the aspirations of the people. In this context, to portray oneself as “anti-establisment” can also become trendy. Yet, does this ...

  Read More
 • Diversità

  Wayne Farrugia

  Jekk timraħ f’dak li hu preżenti fi żmienna, tintebaħ kemm hawn aljenazzjonijiet. Il-kunċett ta’ aljenazzjoni kif muri fil-qasam soċjoloġiku permezz ta’ teoriji klassiċi kif ukoll kontemporanji, jirreferi għal tip ta’ kundizzjoni fir-relazzjonijiet soċjali waqt li tirrifletti grad baxx fl-integrazzjoni u grad għoli t’iżolazzjoni bejn l-individwi. Skont it-teorija Marxista l-aljenazzjoni titfaċċa ...

  Read More
 • Seeking Hope, Part 1

  Fr Jimmy Bonnici

  According to the Washington Post, Clinton and Trump raised slightly more than 2 billion dollars for their campaign for Presidency. The Seminary in Malta – crowdfunded from parishes – gets an average of €120,000 for the entire year. So it might sound stupid to explore how to prepare young people ...

  Read More
 • Sacredlessness

  Jean Claude Attard

  Making sense of 2016 might be a tricky endeavour. Our anxieties about clothing this past year, however, offer a glimpse of what we have been through, and perhaps even more significantly, why. This comes as no surprise. Fashions mirror values, they are a reliable barometer of change, and whatever trend ...

  Read More
 • ‘Should I take the Pill the “morning after”?’ Some considerations

  Nadia Delicata

  It has finally arrived. Neofarma Pharmaceuticals, the undisputed winner in the much hotly debated question of whether emergency contraceptives should be available in local pharmacies or not, has announced that “the long-awaited morning-after pill” is now available over-the-counter, that is, without medical prescription, for women of child-bearing age. As of ...

  Read More
 • “L-Għaġeb”

  Jean Claude Attard

  L-Għaġeb is a popular figurine, traditionally made of clay, in Maltese Christmas cribs. Most of the time this is a figure of ridicule; he is the freak, the fussy person, the exaggerator, the one who makes a mountain out of a molehill. L-Għaġeb is also the one, however, who expresses ...

  Read More