• Studju Soċjolingwistiku fuq ir-Reġistru tal-Piroteknika Maltija

  Għaqda tal-Malti Università

  Il-piroteknika hija sengħa ħajja mħaddma minn pirotekniċi żgħażagħ u anzjani b’mod volontarju, biex wara ħafna sagrifiċċju jsarrfuh fi prodott jew xogħol tan-nar li jiddistingwina minn kull pajjiż ieħor. L-għan ta’ dan l-istudju tal-Maġisteru fil- Malti kien li nagħti ħarsa dettaljata lejn il-varjazzjonijiet li nsibu fil-piroteknika Maltija fil-kmamar tan-nar kollha ta’ ...

  Read More
 • Il-kittieba nisa Maltin – minn fejn tlaqna u fejn wasalna

  Għaqda tal-Malti Università

  Introduzzjoni: “fejn huma n-nisa tagħna?” (Mifsud 45) F’Malta, m’għandniex xi tradizzjoni twila ta’ kittieba nisa u nisa protagonisti fil-letteratura. Għal żmien twil, il-mara, mil-lenti tal-kittieb maskili u kultant anki mil-lenti ta’ xi nisa wkoll, tqiegħdet biss f’kuntest wieħed: il-mara-omm li trabbi sew lil uliedha, li toqgħod biss għal dak li ...

  Read More
 • Is-Seħta u l-Iskunġrar

  Għaqda tal-Malti Università

  L-inklinazzjoni ta’ kull poplu lejn fenomeni sopranaturali li jagħtuh xi għamla ta’ sigurtà f’mumenti diffiċli hija sentiment qadim li jinsab f’kull kultura. Fost oħrajn, Bronislaw Malinowski joffri l-esperjenza personali tiegħu bħala xhieda tal-funzjoni psikoloġikament terapewtika ta’ kelmiet imlissna fi ħdan komunità vulnerabbli quddiem il-forzi ħżiena tan-natura (Sex, Culture and Myth ...

  Read More
 • Il-Makkjetta: Riċetta Maltija għall-Buri u l-Geddum

  Għaqda tal-Malti Università

  Għalkemm il-makkjetta x’aktarx bdiet lejn l-aħħar tas-seklu dsatax u l-bidu tas-seklu għoxrin, u għadha teżisti sal-lum il-ġurnata, qatt ma kienet intefgħet attenzjoni diretta fuqha u ġiet studjata mill-qrib. B’hekk ġara li ħafna materjal fuqha u fuq l-esponenti tagħha diġà ntilef, u dan kompla joħloq ritratt imċajpar tal-makkjetta minħabba n-nuqqas ta’ ...

  Read More
 • It-Taqbil tat-Tfal

  Għaqda tal-Malti Università

  X’inhi taqbila? F’kelma waħda, it-taqbil tat-tfal hu fergħa tat-tradizzjoni orali li tikkonsisti minn għadd ta’ versi li tipikament jingħadu jew jitkantaw mit-tfal jew lit-tfal għall-gost inkella waqt xi logħba. Il-letteratura orali tgħaddi minn ġenerazzjoni għall-oħra permezz tal-fomm, u bis-saħħa t’hekk it-taqbil tat-tfal baqa’ ħaj sal-lum. Din it-tip ta’ letteratura minn ...

  Read More
 • Int x’tgħid? Perit jew perita? Sindku jew sindka?

  Għaqda tal-Malti Università

  Illum il-ġurnata nafu li d-dominanza tal-irġiel fi professjonijiet, xogħlijiet jew karigi bil-mod il-mod qed tirriduċi ruħha. Fejn qabel in-nisa kienu joqogħdu d-dar jieħdu ħsieb it-tfal, fi żmienna qed jiġri pjuttost bil-kontra. Diversi nisa mhux talli bdew deħlin fil-postijiet tax-xogħol, talli saħansitra bdew jokkupaw pożizzjonijiet li qabel kienu okkupati biss mill-irġiel. ...

  Read More
 • Riflessjonijiet fuq il-Maltin f’Jum San Valentin

  Għaqda tal-Malti Università

  Riflessjonijiet fuq identitajiet Maltin (b’naqra mħabba għal Jum San Valentin) Spiss naħsbu fl-identità bħala xi ħaġa immutabbli, fissa sa minn żmien żemżem u daqshekk. B’danakollu, din l-ewwel sentenza diġà tisfida dan il-kunċett t’identità billi tinqeda bi kliem ta’ nisel differenti. Din ix-xhieda ta’ taħlit lingwistiku hi sintomatika ta’ taħlit fl-identità ...

  Read More
 • “Għid żarbun mhux ‘shosie’”

  Għaqda tal-Malti Università

  Ikolli nammetti li, anke jekk mhux il-ħin kollu, noqgħod attenta ħafna għal-lingwaġġ użat mit-tfal. Kull kelma li tingħad, hemm storja warajha. Iżda l-mistoqsija li dejjem tkun qed tberren f’moħħi hi, it-tfal huma verament konxji tal-kliem li qed jużaw? Meta nisma’ lil xi tifla tuża kelma flok oħra jew verb ikkonjugat ...

  Read More
 • Il-Mara l-Ħoxna: ix-xipli, il-godlija, u l-bejniet

  Għaqda tal-Malti Università

  L-idjoma dwar id-dehra tagħna, bħala bnedmin u bħala Maltin, ma tonqosx. Ħu mill-għana tradizzjonali (“L-Aqwa Nisa l-Maltin,” tar-Ringu), u poeżiji oħra (ara l-istudji t’Immanuel Mifsud), u tinduna kemm dan hu minnu. Imma qabelxejn, x’nifhmu b’użu idjomatiku? Minbarra li b’idjoma nifhmu mod ta’ espressjoni, nifhmu wkoll frażi li intużat ħafna u ...

  Read More