• In-Nisrani u l-Kultura

  Fr Nicholas Cachia

  “Fid-dinja imma mhux tad-dinja.” Hekk qal Ġesù dwar id-dixxipli tiegħu fit-talba lill-Missier qabel ma bata għalina. F’dokument tat-tieni seklu tal-Knisja, imsejjaħ Ittra lil Djonjetu, naqraw: “L-insara ma għandhomx x’jagħżilhom mill-bqija tal-bnedmin, la l-pajjiż, la l-ilsien, u lanqas drawwiet speċjali… Ħajjithom hi fuq l-art, iżda belthom is-sema.”

  Ġesù jsejjaħ ukoll lid-dixxipli tiegħu biex ikunu “melħ tal-art u dawl tad-dinja” u, mill-ġdid, fl-Ittra lil Djonjetu naqraw li “dak li r-ruħ hi għall-ġisem, hekk l-insara għad-dinja.” Huwa evidenti minn dan il-kliem li l-influwenza għandha tkun tal-insara fuq il-kultura u d-dinja ta’ madwarhom.

  L-esperjenza tagħna tgħallimna mod ieħor: kemm il-kultura u dak kollu li jiġri madwarna jħallu marka fuq in-nisrani. Diversi ġrajjiet f’pajjiżna u fid-dinja tagħna juruna kemm hu faċli li n-nisrani jsir “tad-dinja” waqt li jkun “fid-dinja.” Qed isir iktar frekwenti diskors li jagħmel qasma bejn il-ħajja spiritwali tan-nisrani u l-għażliet li jagħmel fil-qasam tal-ħajja ta’ kuljum, bħalma huma l-politika, l-etika, relazzjonijiet mal-oħrajn, eċċ.

  Xi drabi nsibu wkoll reazzjoni f’forma ta’ integraliżmu għal dan il-fenomenu. Bħalma ġara fl-ewwel sekli tal-Knisja, insibu gruppi ta’ nsara li jingħalqu fihom infushom u ma jkunux lesti li jidħlu fi djalogu mas-soċjetà. B’hekk jintilef is-sens profetiku tan-nisrani.

  Nagħti żewġ eżempji mill-Istati Uniti, li fl-opinjoni tiegħi, juru dawn iż-żewġ estremi. Kellna lil Tim Kaine, magħżul minn Hillary Clinton bħala l-kandidat għal Viċi President li kieku rebbħet hi l-elezzjoni. Kaine jiddeskrivi lilu nnifsu bħala “kattoliku devot,” imma mbagħad, fil-ħajja pubblika tiegħu huwa favur l-għażla għall-abort, żwiġijiet bejn kopjji tal-istess sess, adozzjonijiet mill-istess koppji, u l-ordinazzjoni tan-nisa bħala saċerdoti.

  Min-naħa l-oħra, insibu lil dawk kollha li vvutaw għall-President Donald Trump minħabba l-għajta tiegħu kontra l-abort u l-għażla ta’ mħallfin għall-Qorti Suprema tal-Istati Uniti. Dawn ħassewhom komdi jixħtu l-vot tagħhom lilu minkejja li mbagħad hemm diversi aspetti oħra tal-politika tiegħu li jmorru kontra t-tagħlim soċjali tal-Knisja, bhalma hi l-immigrazzjoni, is-solidarjetà bejn il-ġnus, il-paċi dinjija, id-dinjità tal-mara u l-kumplament.

  Qegħdin ngħixu f’dinja kumplessa ħafna. Fi kliem il-Papa Benedittu XVI, “il-problema vera ta’ dan il-mument tal-istorja tagħna hi li Alla qed jisparixxi minn fuq l-orizzont tal-bniedem… U meta jintefa’ d-dawl ta’ kif Alla jħares lejn ir-realtà, l-umanità titlef il-boxxla, b’effetti distruttivi li qed isiru iżjed evidenti.”

  Għalfejn qed igħib id-dawl ta’ Alla? Mill-ġdid it-tweġiba hija kumplessa. Imma nemmen li waħda mit-tweġibiet hija li n-nisrani m’għadux biżżejjed dixxiplu fidil. Qed iħalli wisq l-influwenzi tad-dinja imexxuh. Qed isir dejjem iżjed “tad-dinja,” inklużi dawk li forsi juru li huma reliġjużi. Hemm min irid jipprivatizza l-fidi u hemm min għamel ideoloġija mir-reliġjon. Nemmen li din tispjega, almenu in parti, il-qasma li bħalissa tinħass fil-Knisja Kattolika.

  Id-dixxiplu huwa dak li jagħżel li jpoġġi lilu nnifsu f’riġlejn l-Imgħallem sabiex jitgħallem minnu, jisma’ b’attenzjoni l-kelma tiegħu, u jħalli li jkun l-Ispirtu tiegħu li jgħinu jifhem ir-realtà li fiha jgħix u kif iġib ruħu u x’għażliet jagħmel f’din ir-realtà. Irridu nitgħallmu noqgħodu fis-silenzju, nisimgħu, nirċievu, niġu ffurmati.

  Min jemmen irid jagħmel għażla konxja li jkun dixxiplu, iħalli l-Kelma tbiddlu minn ġewwa, u jissielet biex jgħix u jagħti xhieda tal-valuri tiegħu. F’dan il-kuntest, l-appoġġ tal-komunità isir ukoll dejjem iżjed meħtieġ.

   

 • Esperjenza fiż-ŻAK

  Maria Zammit

  Iż-ŻAK (Żgħażagħ Azzjoni Kattolika) għalija ma tfissirx biss organizzazzjoni li tieħu ħsieb l-formazzjoni taż-żgħażagħ iżda tfisser: familja. Ilni membru f’din l-għaqda madwar 10 snin. Wara ftit li bdejt nattendi l-laqgħat ta’ formazzjoni, bdejt ukoll immexxi grupp ta’ żgħażagħ flimkien ma’ leaders oħra permezz tat-taħriġ offrut mill-istess għaqda. Tajt u għadni ...

  Read More
 • Riflessjonijiet fuq il-Maltin f’Jum San Valentin

  L-Għaqda tal-Malti – Università

  Riflessjonijiet fuq identitajiet Maltin (b’naqra mħabba għal Jum San Valentin) Spiss naħsbu fl-identità bħala xi ħaġa immutabbli, fissa sa minn żmien żemżem u daqshekk. B’danakollu, din l-ewwel sentenza diġà tisfida dan il-kunċett t’identità billi tinqeda bi kliem ta’ nisel differenti. Din ix-xhieda ta’ taħlit lingwistiku hi sintomatika ta’ taħlit fl-identità ...

  Read More
 • The Fight between Carnival and Lent

  Pietre Vive

  As the days roll by, the Carnival vibes seem ever closer and alongside this, so does the kaleidoscopic reality it presents. Pieter Bruegel takes this celebration as a starting point for the chaotic scene depicted in ‘The Fight between Carnival and Lent’, and evokes a contrast between the former and ...

  Read More
 • The Silence of God

  Fr Gilbert Scicluna

  After reading the article about the Scorsese’s movie based on the novel Silence by Shusaku Endo, and being stuck at home after a traffic accident, I decided to read the novel. Although probably it was not the best of ideas when trying to recover from a shock, the novel made ...

  Read More
 • Rooted silence

  Jean Claude Attard

  Shusako Endo’s Silence, now a major film by Martin Scorsese, is about heroes and cowards, about joy and despair, and about believing and doubting, but who is who and what is what is unendingly subtle. This film is the story of two young Portuguese Jesuit priests as they attempt to ...

  Read More
 • “Għid żarbun mhux ‘shosie’”

  L-Għaqda tal-Malti – Università

  Ikolli nammetti li, anke jekk mhux il-ħin kollu, noqgħod attenta ħafna għal-lingwaġġ użat mit-tfal. Kull kelma li tingħad, hemm storja warajha. Iżda l-mistoqsija li dejjem tkun qed tberren f’moħħi hi, it-tfal huma verament konxji tal-kliem li qed jużaw? Meta nisma’ lil xi tifla tuża kelma flok oħra jew verb ikkonjugat ...

  Read More
 • Humanity at the Crossroads

  Pietre Vive

  Reflection on “The Garden of Earthly Delights” by Hieronymous Bosch (c. 1500) “For he spake and it was done; he commanded, and it stood fast”. So does Hieronymous Bosch introduce us to this most stunning Triptych, which we now call “The Garden of Earthly Delights”. On the exterior shutters, the ...

  Read More
 • Seeking Hope, Part 2

  Fr Jimmy Bonnici

  Beyond the establishment and anti-establishment Analysis of recent political trends reveals that there is a dissatisfaction with the “establishment” that is entrenched in its self-serving policies and not listening to the aspirations of the people. In this context, to portray oneself as “anti-establisment” can also become trendy. Yet, does this ...

  Read More
 • Diversità

  Wayne Farrugia

  Jekk timraħ f’dak li hu preżenti fi żmienna, tintebaħ kemm hawn aljenazzjonijiet. Il-kunċett ta’ aljenazzjoni kif muri fil-qasam soċjoloġiku permezz ta’ teoriji klassiċi kif ukoll kontemporanji, jirreferi għal tip ta’ kundizzjoni fir-relazzjonijiet soċjali waqt li tirrifletti grad baxx fl-integrazzjoni u grad għoli t’iżolazzjoni bejn l-individwi. Skont it-teorija Marxista l-aljenazzjoni titfaċċa ...

  Read More