Min jien? U l-Knisja x’tindaħal?!

Għaqda Studenti tat-Teoloġija

F’kapitlu tlieta ta’ Koħèlet fit-Testment il-Qadim naqraw li kollox għandu żmienu. “Żmien li titwieled, u żmien li tmut; żmien li tħawwel, u żmien li taħsad l-imħawwel”, jikteb il-Profeta. F’vers ħamsa jikteb li hemm “żmien li tarmi l-ġebel, u żmien li tiġbru”.  Fl-interpretazzjoni tiegħu ta’ din is-silta u fil-qari tas-sinjali ta’ żminjietna f’Patience with God, Tomáš Halík jikteb li żmienna hu ż-żmien li niġbru l-ġebel. Waddabna ...

Read More

Hope

Ian Diacono

The most well-known Theological Virtues are FAITH, HOPE, and CHARITY. I have seen these three words everywhere from T-shirts to necklaces, bracelets, and even graffitied on a bathroom wall. It seems like these three words speak a universal language beyond religion, nationality, or political belief. Many times, these words are misused and are romanticised to an extent that they lose their true meaning.  If you ...

Read More

Offerta Speċjali

Gabriel Lia

Fresher’s Week. L-ewwel ġimgħa.  Orjentazzjoni għall-ewwel studenti u bbamjar ta’ kemm jista’ jkun affarijiet, rekken biżżejjed lapsijiet għal sena sħiħa! U meta ntlabt naqsam ħsieb dwar l-imħabba għaraft kemm ħafna drabi nfittxu l-imħabba bl-istess mod li nfittxu xi offerta, qisha logħba li trid tirbaħ biex takkwistaha. Kemm-il darba nħossu l-pressjoni tal-grupp biex nagħmlu xi ħaġa qisna biex niġu aċċettati f’dak l-istess grupp; bl-istess mod hawn ...

Read More

Papoċċ jew running shoes?

Għaqda tal-Malti Università

L-ilbies huwa element li sa mill-bidu nett tal-kultura tal-bniedem kellu sinjifikat ferm aktar qawwi milli sempliċiment isebbaħ (jew f’ċerti każijiet, anki jkerrah) lil min jilbsu. Ċertu lbies jew aċċessorji, bħal kpiepel, ġiżirajjen u l-bqija, kienu jintlibsu biss minn individwi fis-soċjetà biex juru l-istatus soċjali tagħhom – spiss bħala evidenza ta’ kemm kienu sinjuri. Din is-sitwazzjoni għadha preżenti llum il-ġurnata wkoll, fejn l-ilbies tagħna malajr jiddetta ...

Read More

Protagonisti tat-tajjeb

Dr Ramon Bonett Sladden

F’diskors li għamel qabel l-Angelus tal-Ħadd, 12 ta’ Awwissu 2018, il-Papa Franġisku tkellem kontra l-kultura tal-medjokrità. Essenzjalment, huwa qal li ħafna jirraġunaw li ladarba huma ma jagħmlux deni, huma qaddisin. Il-Papa jgħallimna li dan huwa raġunament żbaljat. Huwa qalilna li mhux biżżejjed li wieħed ma jagħmilx deni, iżda jekk verament irid ikun Nisrani li jieħu l-impenn Nisrani bis-serjetà, għandu jkun aġent attiv tat-tajjeb, u mhux ...

Read More

How football can change the Church

Jean Claude Attard

I have already had the chance to explore how football can somehow be a reflection of the life we lead (The three Ps). This time I would like to take the argument even further: what can the Church learn from football? Football is about winning titles, but that is simply the end result. Especially for younger players, learning to play with the ball is becoming ...

Read More

Why Being a Christian still matters:  Martyrdom in the 21st Century

Dorianne Buttigieg

The news constantly provides harrowing details of countless Christians being persecuted in various countries around the world.  We may lament the case but may become jaded to the continuous news of such events since they normally (or so, we think!) occur far from our homes and the security of our comfort zones.  It is a worrying fact, corroborated by the news statistics, that attacks on ...

Read More

On models of “everyday holiness”

Nadia Delicata

In one weekend, when the Church celebrated its great feast of Pentecost, two men who had long inspired me passed on to eternal life. Fr. Arthur Vella, S.J., who rested in peace on Pentecost Sunday, requires little introduction in Malta. He was a Jesuit priest and a man of great wisdom who mentored and guided spiritually generations of clergy, religious and laity. My first encounter ...

Read More

Ġesù wkoll kellu jitgħallem

Fr Gilbert Scicluna

F’wieħed mid-diskorsi tiegħu, Ġesù għadu jtennilna, “Tgħallmu minni, għaliex jiena ta’ qalb ħelwa u umli”. Imma din qalhielna mhux biss għax il-qalb tiegħu hi mimlija b’kull virtù għax kienet il-qalb ta’ Alla, iżda wkoll għax qalbu kienet qalb ta’ bniedem li hi wkoll kellha titgħallem. Hu jaf xi tfisser titgħallem mhux biss bħala l-Għalliem imma wkoll bħala student fl-iskola tal-ħajja, fl-iskola tad-dinja, fl-iskola tal-umanità mtebbgħa ...

Read More

Icons and Living Icons: The Relevance of Icons in our Spiritual Life

Dorianne Buttigieg

Windows to Heaven Icons can be described as an acutely sensitive reaction to the reality of Christ’s incarnation.  As asserted by Zelensky and Gilbert,  icons in the Orthodox world,  encompass a tradition which reflects on the central mystery of Christendom, whereby the Infinite has consented to being circumscribed by the limitations of matter.  Indeed, ‘an icon is an instrument through which the knowledge of God, ...

Read More